XXIII/254/2017 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zbąszynia Panu Jakubowi Rutnickiemu 

 
 

UCHWAŁA Nr XXIII/254/2017
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zbąszynia Panu Jakubowi Rutnickiemu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), w związku z § 1 uchwały Nr XXXVI/56/93 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie zasad nadawania honorowego obywatelstwa Zbąszynia uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się honorowe obywatelstwo Zbąszynia Panu Jakubowi Rutnickiemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/254/2017 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zbąszynia Panu Jakubowi Rutnickiemu.

Pan Jakub Rutnicki od trzech kadencji jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, będąc jej wiceprzewodniczącym od 2011 roku.
Od samego początku koordynował program budowy Orlików w Wielkopolsce. Dzięki jego staraniom powstały przepiękne boiska m.in w Zbąszyniu.
Największą uwagę skupia na lokalnych problemach i ich efektywnym rozwiązaniu. Dla swojego regionu walczy o pozyskiwanie ważnych inwestycji zarówno tych sportowych, jak i kulturalnych. Jego hasło „skuteczny w działaniu” to realna praca, na którą składa się wiele kluczowych przedsięwzięć.
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych przynosi istotne efekty dla gmin i powiatów. W gronie pozytywnie rozpatrzonych beneficjentów znalazła się m.in. gmina Zbąszyń.
Inwestycje kulturalne są również istotne i ważne dla mieszkańców regionu. W Zbąszyniu powstała Filharmonia Folkloru Polskiego, z której korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu nowotomyskiego. Jest to jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w całym kraju. Na tę inwestycję pozyskano środki z Unii Europejskiej w kwocie 9,9 mln zł.
Pan Jakub Rutnicki od 10 lat organizuje turniej plażowej piłki siatkowej „Rutnicki Cup”, który przyciąga siatkarzy z całej Polski. Rokrocznie na plaży w Zbąszyniu odbywa się Wielki Finał, gdzie najlepsi walczą o puchar posła. Turniej ma swoją uznaną markę a poziom sportowych zmagań jest z roku na rok coraz wyższy.
Pan Jakub Rutnicki organizuje także liczne szkolenia na temat funduszy unijnych dla przedsiębiorców i młodych ludzi. Od kilku lat prowadzi „lekcję przedsiębiorczości” dla maturzystów, których zapoznaję z regułami i zasadami poruszania się po rynku pracy. Co roku uczestniczy w nich ponad 2,5 tys. uczniów.
Podsumowując dzięki pracy i zaangażowaniu ze strony p. Jakuba Rutnickiego nasza gmina uczestniczyła w wielu projektach z budżetu państwa, przez co przybyło wiele znaczących obiektów zarówno w dziedzinie kultury jak i sportu. Jakub Rutnicki nie jest dla nas tylko posłem z telewizji, ponieważ bierze czynny udział w życiu gminy Zbąszyń. Jest obecny na uroczystościach patriotycznych oraz lokalnych.
Wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa Zbąszynia Panu Jakubowi Rutnickiemu złożyła Rada Sołecka Łomnicy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

 
Liczba odwiedzin : 129
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy
Czas wytworzenia: 2017-04-03 15:06:39
Czas publikacji: 2017-04-03 15:06:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak