Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Burmistrz Zbąszynia informuje:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynia (organ Gminy Zbąszyń), ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń.
2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Maciej Ziegler, e-mail: m.ziegler@zbaszyn.pl; tel. 683866009 wew. 307.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- prowadzenia ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
- udostępnienia w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) – w przypadkach określonych tą ustawą.
4.Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych może skutkować uchybieniem przepisom prawa.
5.Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa:
art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.); § 16 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).
6.Usunięcie danych następuje w momencie zgłoszenia zaprzestania świadczenia usług noclegowych.
7.Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Klorek
Czas wytworzenia: 2018-06-14 08:00:02
Czas publikacji: 2018-06-14 08:00:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak