20/2019 w sprawie rozstzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszonego w drodze Zarządzenia Nr OR.0050.222.2018 Burmistrza Zbąszynia z dnia 14 grudnia 2018 roku 

 
 
 

Załączniki

zalacznik do Zarzadzenia.pdf

Data: 2019-02-06 14:44:57 Rozmiar: 1.11M Format: .pdf Pobierz

Zarzadzenie.pdf

Data: 2019-02-06 14:44:57 Rozmiar: 643k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 5
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Zbąszynia
Czas wytworzenia: 2019-02-06 14:44:57
Czas publikacji: 2019-02-06 14:44:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak