Podstawa prawna działania 

 
 
 Podstawa prawna działania:

 

     Gmina Zbąszyń jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium i działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami.

     Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. Siedzibą organów Gminy jest miasto Zbąszyń.

     Zgodnie z art. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi jej statut, który również na podstawie art. 11b określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Uchwalanie statutu wg art. 18 należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejska, która poprzez swoje uchwały określa większość zasad działania Gminy i tworzy prawo miejscowe.

 

Liczba odwiedzin : 1209
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Kaczmarek
Czas wytworzenia: 2011-02-15 23:23:07
Czas publikacji: 2011-02-15 23:23:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak