Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Sporządzenie uproszczonego projektu na wymianę istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Łomnicy.

2018-06-22 11:46:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi z płyt betonowych w Łomnicy za boiskiem

2018-06-22 11:45:03
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kostki betonowej gr. 6 cm w związku z realizacją zadania „Ułożenie kostki przy Sali w Łomnicy”

2018-06-22 11:43:51
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Zbąszyń zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)

2018-06-21 11:41:31
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Zbąszyń

2018-06-21 10:17:47
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie podziału działki 986/7 położonej w Zbąszyniu

2018-06-19 14:23:39
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie badań laboratoryjnych dwóch próbek gleby, na której stosowane są komunalne osady ściekowe do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia – plantacja drzew szybkorosnących w Nowym Dworze

2018-06-15 14:17:57
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sporządzenie uproszczonego projektu na wymianę istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Łomnicy

2018-06-14 14:23:12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty demontaż i utylizacja pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Zbąszyń w ilości szacunkowej 100Mg wg. specyfikacji

2018-06-14 11:53:57
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa regałów magazynowych ze stali chromowanej do Sali wiejskiej w Łomnicy

2018-06-13 14:56:42