Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup znaków ewakuacyjnych

2018-04-19 15:20:45
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przegląd gaśnic i hydrantów wewnętrznych w ZSP Zbąszyń

2018-04-19 15:20:09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonanie przeglądu podstawowego (rocznego) 4 obiektów mostowych na terenie Zbąszynia.

2018-04-19 15:18:45
W nawiązaniu do upublicznionej Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. "Budowa targowiska wiejskiego wraz z obiektem przeznaczonym na cele promocji lokalnych produktów w Nowej Wsi Zbąskiej, gmina Zbąszyń” Gmina Zbąszyń publikuje korektę przedmiotowej informacji, prostującej oczywistą omyłkę pisarską.

2018-04-18 16:49:37
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -zakup kserokopiarki do ZSP w Chrośnicy

2018-04-18 16:46:24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowych i urządzeń grzewczych wg załączonego wykazu.

2018-04-17 15:13:50
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie plantacji drzew szybkorosnących.

2018-04-12 14:44:23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup projektorów multimedialnych z uchwytami

2018-04-12 13:59:34
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Malowanie korytarza na III piętrze w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10

2018-04-12 13:58:40
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie 4 szt. drzwi

2018-04-12 13:57:37