Wykaz numerów wewnętrznych 

 
Podmiot Urząd Miejski w Zbąszyniu
Adres ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń
Telefon (68) 3866009, (68) 3846009
Fax (68) 3846010
Adres strony instytucji http://www.zbaszyn.pl ; http://www.bip.zbaszyn.pl
Adres e-mail instytucji urzad@zbaszyn.pl

   Elektroniczna Skrzynka Podawcza: EPUAP

    Wykaz numerów wewnętrznych i poczty elektronicznej:

 

KIEROWNICTWO URZĘDU                         

 1. Tomasz Kurasiński - Burmistrz Zbąszynia [ burmistrz@zbaszyn.pl ] lub [t.kurasinski@zbaszyn.pl ]  pokój: 12  wew. 311
 2. Marek Orzechowski - Zastępca Burmistrza [m.orzechowski@zbaszyn.pl ]  pokój: 10   wew. 310
 3. Joanna Korcz - Skarbnik Gminy [ skarbnik@zbaszyn.pl ] lub [ j.korcz@zbaszyn.pl ] pokój 16 wew. 316

REFERAT ORGANIZACYJNY „OR”

 1. Rafał Ciechorski - kierownik referatu [ r.ciechorski@zbaszyn.pl ]              pokój: 31  wew. 331
 2. Teresa Diłaj - pracownik referatu [ t.dilaj@zbaszyn.pl ]                                              pokój: 18  wew. 318
 3. Maciej Ziegler – pomoc administracyjna [ m.ziegler@zbaszyn.pl ]                        pokój: 20  wew. 320
 4. Agnieszka Hasiak - pracownik referatu [ a.lodzinska@zbaszyn.pl ] sekretariat wew.311
 5. Mateusz Basiński - pracownik referatu [ m.basinski2@zbaszyn.pl ] pokój 20 wew. 320
 6. Leszek Kozłowski - pracownik referatu [l.kozlowski@zbaszyn.pl]  pokój 31 wew. 331
 7. Riwana Strażyńska - pomoc administracyjna pokój 20 wew. 320

 

REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PODATKOWEJ „KBP”

 1. Joanna Korcz – kierownik referatu  [ j.korcz@zbaszyn.pl ]                          pokój: 16  wew. 316
 2. Małgorzata Taberska -  pracownik referatu [ m.taberska@zbaszyn.pl ]   pokój: 3  wew. 303
 3. Magdalena Wieczorek - pracownik referatu [ m.wieczorek@zbaszyn.pl ]  pokój: 17  wew. 317
 4. Alicja Woś - pracownik referatu [ a.wos@zbaszyn.pl ]                                  pokój: 17  wew. 317
 5. Patrycja Słowinska - pracownik referatu [ p.slowinska@zbaszyn.pl ]       pokój: 17  wew. 317
 6. Katarzyna Suwiczak - zastępca skarbnika [ k.suwiczak@zbaszyn.pl ]        pokój: 17  wew. 317
 7. Monika Janik - pracownik referatu [ m.janik@zbaszyn.pl ]                          pokój: 17  wew. 317
 8. Jolanta Waśko - pracownik referatu [ j.wasko@zbaszyn.pl ]                       pokój: 3  wew. 303
 9. Iwona Piasecka – pracownik referatu  [ i.fornalik@zbaszyn.pl ]                    pokój: 4  wew. 304
 10. Marzena Krzyżaniak - pomoc administracyjna [m.krzyzaniak@zbaszyn.pl ] pokój 3 wew. 303
 11. Natalia Rybak - pomoc administracyjna                                                   pokój 17 wew. 317
 12. Grażyna Gassem - zastępstwo                                                               pokój 4 wew. 304

URZĄD STANU CYWILNEGO „USC”

 1. Elżbieta Szymańska -  kierownik referatu [ e.szymanska@zbaszyn.pl ]     pokój: 9  wew. 309
 2. Anna Kalemba – zastępca kierownika [ a.kalemba@zbaszyn.pl ]                           pokój: 8  wew. 308

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH „SO

 1. Renata Brychcy - pracownik referatu [ r.brychcy@zbaszyn.pl ]              pokój: 8   wew. 308
 2. Magdalena Piter – pracownik referatu [ m.piter@zbaszyn.pl ]                 pokój: 8  wew. 308

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO „OŚPP”

 1. Marek Orzechowski – kierownik referatu [ m.orzechowski@zbaszyn.pl ]  pokój: 10  wew. 310
 2. Weronika Zydorczak - pracownik referatu [ w.zydorczak@zbaszyn.pl ]    pokój: 2  wew. 302
 3. Kamila Woźniak - pracownik referatu [ k.wozniak@zbaszyn.pl ]                                pokój: 2  wew. 302
 4. Iwona Zielińska - pracownik referatu [ i.zielinska@zbaszyn.pl ]                  pokój: 2  wew. 302
 5. Joanna Przybylska - pracownik referatu [ j.przybylska@zbaszyn.pl ]           pokój: 2 wew. 302

 

REFERAT ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY „RSGG”

 1. Kamil Sieratowski – kierownik referatu [ k.sieratowski@zbaszyn.pl ]       pokój: 25   wew. 325
 2. Jolanta Tratwal – pracownik referatu [ j.tratwal@zbaszyn.pl ]                   pokój: 21  wew. 321
 3. Karolina Malikowska - pracownik referatu [ k.malikowska@zbaszyn.pl ]              pokój: 30  wew. 330
 4. Monika Szaferska – pracownik referatu [ m.szaferska@zbaszyn.pl ]        pokój: 30  wew. 330
 5. Danuta Weimann - pracownik referatu [ d.weimann@zbaszyn.pl ]          pokój: 29  wew. 329
 6. Agnieszka Hoffmann - zastępstwo [ a.hoffmann@zbaszyn.pl ]               pokój 30 wew. 330

REFERAT INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI „IN”

 1. Kamil Sieratowski – kierownik referatu [ k.sieratowski@zbaszyn.pll ]        pokój: 25  wew: 325
 2. Klaudia Skotarczyk - pomoc administracyjna [ k.skotarczyk@zbaszyn.pl ] pokój 26 wew. 326
 3. Rafał Fijałkowski - pracownik referatu [ r.fijalkowski@zbaszyn.pl ]         pokój: 26  wew. 326
 4. Monika Toboła - pracownik referatu [ m.tobola@zbaszyn.pl ]                 pokój: 26  wew. 326
 5. Bartosz Eichhorst – pracownik referatu [ b.eichhorst@zbaszyn.pl ]        pokój: 26  wew. 326
 6. Marcin Klorek - pracownik referatu [ m.klorek@zbaszyn.pl ]                   pokój: 5  wew. 305
 7. Wanda Kromska – pracownik referatu [ w.kromska@zbaszyn.pl ]          pokój: 5  wew. 305

 

 

Liczba odwiedzin : 20105
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Klorek
Czas wytworzenia: 2011-10-18 23:22:33
Czas publikacji: 2019-01-25 09:15:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak