Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe środki czystości dla Dziennego domu "Senior - WIGOR"

2019-01-21 08:36:28
Zapytanie ofertowe artykuły biurowe dla Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Zbąszyniu

2019-01-21 08:34:39
Zapytanie ofertowe Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 1309/1 położonej w Zbąszyniu.

2019-01-18 14:40:40
Zapytanie ofertowe Wykonanie 2 egzemplarzy mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 dla działki nr 1309/1 położonej w Zbąszyniu wraz z ich najbliższym sąsiedztwem.

2019-01-18 14:39:42
Zapytanie ofertowe Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Zbąszyń w 2019 roku.

2019-01-18 13:43:45
Zapytanie ofertowe na artykuły biurowe dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu

2019-01-16 15:49:56
Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup artykułów biurowych na bieżące potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu

2019-01-16 15:47:40
Zapytanie ofertowe konserwacja urządzeń drukujących w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu w roku 2019.

2019-01-16 13:50:51
Zapytanie ofertowe Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji zmieniających wydane decyzje.

2019-01-11 13:02:38
Zapytanie ofertowe Koncepcja przebudowy ulic Basztowej i Garczyńskich

2019-01-10 14:13:31