Kontakt do jednostek - podległych 

 

 Spis jednostek podległych:

 

1. SZKOŁY PODSTAWOWE: 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zbąszyniu

Szkoła Podstawowa 
im. Arkadego Fiedlera

ul. Mostowa 10, 
64-360 Zbąszyń 

tel. 683866085
FAX 683866085

spzbaszyn@interia.pl

http://zspz.zbaszyn.pl/

Dyrektor: Teresa Małycha

SP Zbąszyń


 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyprostyni

Szkoła Podstawowa 
im. Antoniny Woźnej

Przyprostynia, Prandoty 76, 64-360 Zbąszyń
tel. 683846244

szkola_przyprostynia@wp.pl

http://www.spprzyprostynia.szkolnastrona.pl

Oddział Perzyny 
Perzyny 19, 64-360 Zbąszyń 
tel. 683846017

dyrektor: Lucyna Młodystach

SP Przyprostynia 

SP Perzyny


 

Zespół Szkolno - Przedszkolny

Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców Wielkopolskich

Łomnica 40, 64-360 Zbąszyń 
tel. 683868770

spgch1@wp.pl

www.splomnica.edupage.org

dyrektor: Marcin Hoffmann

SP Łomnica Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Chrośnica 54, 64-360 Zbąszyń
tel. 683847477
Fax. 683867477

spgch1@wp.pl

http://www.zspc.zbaszyn.pl

Dyrektor: Marcin Hoffmann

img_8.jpg


 

Szkoła Podstawowa
Nądnia 90, 64-360 Zbąszyń
tel. 68384-60-50

sp_nadnia@o2.pl

http://www.spnadnia.republika.pl


filia Nowa Wieś Zbąska
Nowa Wieś Zbąska 
tel. 683846528 

dyrektor: Magdalena Boch

SP Nądnia

SP Nowa Wieś Zbąska


 

2. GIMNAZJA:

Gimnazjum 
ul. Mostowa 10,
64-360 Zbąszyń 
tel. 683846816

gimzbaszyn@wp.pl

http://www.gimnazjum.zbaszyn.pl

Dyrektor: Łukasz Woźny

Gimnazjum Zbąszyń


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Chrośnica 54, 64-360 Zbąszyń
tel. 683847477
Fax. 683867477

spgch1@wp.pl

http://www.zspc.zbaszyn.pl

Dyrektor: Marcin Hoffmann

img_58.jpg3. PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zbąszyniu

Przedszkole w Zbąszyniu
pl. Wolności 13, 
64-360 Zbąszyń 
tel. 683860736, 683866085

Dyrektor: Teresa Małycha

Przedszkole Zbąszyń


 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyprostyni

Oddział:

 
Stefanowo 
Tel. 683868372

 


Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Chrośnica 54, 64-360 Zbąszyń
tel. 683847477
Fax. 683867477

spgch1@wp.pl

http://www.zspc.zbaszyn.pl

Dyrektor: Marcin Hoffmann

 


4. Zbąszyńskie Centrum Kultury

    ul. Powstańców Wlkp. 12,
   64-360 Zbąszyń,
   tel. 683860874

    http://zck.org.pl

    zck@zck.org.pl

    dyrektor: Katarzyna Kutzmann - Solarek

  

5. Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

64-360 Zbąszyń

ul. Mostowa 10 A

68 38 68 050

664 495 084

www.centrumsportu-zbaszyn.pl

centrumsportu-zbaszyn@wp.pl

facebook

www.facebook.com/zcstir

    dyrektor: Tomasz Szczechowicz

ZCS  

 


6. Zakład Usług Komunalnych

    ul. Topolowa 31A,
    64-360 Zbąszyń,
    tel. 683846243

    http://zuk.zbaszyn.pl

    zuk@zuk.zbaszyn.pl 

    Kierownik: Jędrzej Tratwal

  

7. Ośrodek Pomocy Społecznej

    ul. Garczyńskich 5,
    64-360 Zbąszyń,
    tel. 683847926

    http://www.ops.zbaszyn.pl
    ops@ops.zbaszyn.pl

    Kierownik: Anna Lewandowska 

8. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zbąszyń

    ul. 17 stycznia 59 A,
    64-360 Zbąszyń
    tel. 683860700 

   http://www.biblioteka.zbaszyn.pl

 

 

    Kierownik: Anita Rucioch - Gołek

    

 9. Dzienny Dom Senior - Wigor
    ul. 17 stycznia 59 A

    64 - 360 Zbąszyń

    tel. 683866375

 

Liczba odwiedzin : 6434
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Klorek
Czas wytworzenia: 2011-10-21 11:52:47
Czas publikacji: 2017-06-01 07:57:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak