Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r.

2015-06-22 14:28:27
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

2015-06-24 11:02:28
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

2015-06-24 11:04:12
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

2015-06-24 11:05:40
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

2015-06-24 11:10:55
89/2015 w sprawie: wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Zbąszyń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.

2015-07-08 14:35:38
VII/84/2015 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

2015-07-22 12:56:23
OBWIESZCZENIE Burmistrza Zbąszynia z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-22 12:57:09
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-08-12 11:06:39
Zgoda na przejęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

2015-08-12 11:08:30