Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej  

 
 
Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej w przedmiocie wypełniania dyspozycji art. 30 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
z dnia 4 marca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.) - scilicet: udostępnianie dokumentów planistycznych
– na warunkach określonych w art. 9 ust. 1 ww. ustawy.Data złożenia petycji

20.06.2017 r.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy  z dnia 11.07.2014r.  o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195)

Przedmiot petycji

udzielenie informacji publicznej w przedmiocie wypełniania dyspozycji art. 30 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.)- scilicet: udostępnianie dokumentów planistycznych – na warunkach określonych w art. 9 ust. 1 ww. ustawy.

 

Treść petycji

(skan w formie pliku PDF)

w załączniku

Termin rozpatrzenia petycji

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11.07.2014r.  o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195) nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji

rozpatrzona

Dane dotyczące przebiegu postępowania

 w załączniku

 

  

Załączniki

Skan petycji.pdf

Data: 2017-06-28 10:48:47 Rozmiar: 1.23M Format: .pdf Pobierz

Odpowiedź na petycje.pdf

Data: 2017-07-07 11:48:28 Rozmiar: 303.46k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 398
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Zbąszynia
Czas wytworzenia: 2017-06-28 10:48:47
Czas publikacji: 2017-07-07 11:48:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak