Kontakt 

 
 

Centrum Usług Wspólnych w Zbąszyniu

  1. Monika Perz - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zbąszyniu [ m.perz@zbaszyn.pl ]  pokój 33 wew. 333
  2. Beata Rychła - Główny Księgowy [ b.rychla@zbaszyn.pl ] pokój: 22  wew. 322
  3. Joanna Dulat - Stanowisko dp spraw rachuby płac  [ j.dulat@zbaszyn.pl ]   pokój: 23  wew. 323
  4. Grażyna Kubaś – Stanowisko do spraw księgowości [g.kubas@zbaszyn.pl ]pokój: 23   wew. 323
  5. Lucyna Kowalewska - Stanowisko do spraw organizacji i realizacji zadań z zakresu nauczyania i wychowania [ l.kowalewska@zbaszyn.pl ] pokój: 23  wew. 323
  6. Mirona Gołek - Stanowisko do spraw księgowości i spraw socjalnych [m.golek@zbaszyn.pl] pokój 24 wew. 324
  7. Anna Michalska - Stanoiwsko do spraw księgowości i dowozów [ a.michalska@zbaszyn.pl ] pokój: 24  wew. 324
  8. Dariusz Kasprowiak - kierowca autobusu
  9. Barbara Sikucińska - Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)
 

Liczba odwiedzin : 671
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Klorek
Czas wytworzenia: 2018-01-15 11:13:53
Czas publikacji: 2018-01-15 11:13:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak