Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
II/28/2018 w sprawie utworzenia żłobka w Zbąszyniu.

2019-01-11 12:52:03
II/27/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń i nadania Statutu.

2019-01-11 12:50:43
II/26/2018 w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”.

2019-01-11 12:48:55
II/25/2018 w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury – Zbąszyńskiego Centrum Kultury.

2019-01-11 12:47:27
II/24/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr I/6/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Zbąszynia.

2019-01-11 12:46:06
II/23/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

2019-01-11 12:41:55
II/22/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Zbąszynia na 2019 rok.

2019-01-11 12:39:40
II/21/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnie zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Nowym Dworze.

2019-01-11 12:37:40
II/20/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/388/14 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zbąszyń.

2019-01-11 12:35:57
II/19/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1309/1 położonej w Zbąszyniu.

2019-01-11 12:33:50