Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
24/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.195.2017 Burmistrza Zbąszynia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

2019-02-11 07:53:53
23/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonenia kandydata na stanowisko dyrektora Żłobka w Zbąszyniu

2019-02-11 07:51:05
22/2019 w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.

2019-02-11 07:49:21
21/2019 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Zbąszyń.

2019-02-08 10:47:27
20/2019 w sprawie rozstzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszonego w drodze Zarządzenia Nr OR.0050.222.2018 Burmistrza Zbąszynia z dnia 14 grudnia 2018 roku

2019-02-06 14:44:57
19/2019 w sprawie ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Zbąszyń na 2019 rok i określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia

2019-02-06 14:41:49
18/2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Zbąszyń jest organem prowadzącym.

2019-02-06 14:38:30
17/2019 w sprawie zmiany planu finansowego z zakresu zadań zleconych na 2019 rok.

2019-02-06 14:37:26
16/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Zbąszyń na 2019 rok.

2019-02-06 14:35:49
15/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2019-02-06 14:33:25