Komisje Rady Miejskiej 

 
 

RADA MIEJSKA ZBĄSZYNIA
kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady: Krzysztof Piskorski

Wiceprzewodnicząca Rady: Renata Łakoma

KOMISJA REWIZYJNA

1. Arleta Konopa -Przewodnicząca
2. Dawid Konieczek - członek
3. Paweł Michałowski - członek
4. Stefan Napierała - członek
5. Marek Sołtysik - członek

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Waldemar Kosicki - Przewodniczący
2. Anna Jezierska - członek
3. Arleta Konopa - członek
4. Marek Sołtysik - członek
5. Piotr Zieliński - członek

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GMINY I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Monika Niezborała - Przewodnicząca
2. Anna Jezierska
3. Renata Łakoma
4. Aneta Nawotnik
5. Krzysztof Piskorski
6. Iwona Samczuk
7. Łukasz Woźny

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Stefan Napierała - Przewodniczący
2. Renata Łakoma
3. Monika Niezborała
4. Krzysztof Piskorski
5. Katarzyna Rzepa

KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, SPORTU, KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Łukasz Woźny - Przewodniczący
2. Dawid Konieczek
3. Waldemar Kosicki
4. Paweł Michałowski
5. Katarzyna Rzepa
6. Iwona Samczuk
7. Piotr Zieliński

 

Liczba odwiedzin : 1770
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Diłaj
Czas wytworzenia: 2011-10-21 17:16:09
Czas publikacji: 2018-12-18 08:35:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak