Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-25 14:37:01 Sprawozdania z Wykonania Budżetu / Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Marcin Klorek Edycja artykułu
2019-03-25 14:35:06 Sprawozdania z Wykonania Budżetu / Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-03-25 10:41:14 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe nr 20.ZSP.ZP.2019 na zakup i dostawę warzyw i owoców do ZSP Zbąszyń Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-03-25 10:39:54 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe Przebudowa drogi na ul. Zakrzewskiej Marcin Klorek Edycja artykułu
2019-03-22 14:13:46 Sesje Rady Miejskiej Zbąszynia / V sesja Rady Miejskiej Zbąszynia 29 marca 2019 r. o godz. 12:00 Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-03-22 13:46:48 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe roboty remontowe w budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu – malowanie sali sesyjnej Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-03-22 13:44:25 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe Przebudowa drogi na ul. Zakrzewskiej Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-03-21 14:00:32 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonanie pomiarów batymetrycznych jeziora w związku z realizacją zadania Rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu etap kolejny Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-03-21 13:59:00 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbąszyniu przy Żłobku – wymiana i montaż latarni. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-03-21 13:57:04 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych dla Centrum Usług Wspólnych w Zbąszyniu oraz obsługiwanych jednostek Marcin Klorek Publikacja artykułu