Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-15 18:27:37 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 1 grudnia 2017 r. dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na wymianie istniejących belek żelbetowych w ramach operacji pn. „Przebudowa mostu – kładki dla pieszych nad fosą w Parku Miejskim w Zbąszyniu” Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-12-15 18:26:11 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na zakup mebli do szatni przedszkolnej Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-12-15 18:25:06 Nabór pracowników / Kierownik Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Zbąszyniu ogłasza konkurs na wolne stanowisko OPIEKUN OSOBY STARSZEJ Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-12-13 20:34:13 Sesje Rady Miejskiej Zbąszynia / XXXII sesja Rady Miejskiej Zbąszynia 28grudnia 2017 r. o godz. 11.00 Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-12-13 14:29:43 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zbąszyniu Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-12-13 12:06:14 Ogłoszenia o zamówieniu / Ogłoszenie o zamówieniu dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego, z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, zamieszkujących gminę Zbąszyń Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-12-13 11:06:30 Oświata / Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki na terenie gminy Zbąszyń Marcin Klorek Edycja artykułu
2017-12-13 10:41:28 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup wraz z dostawą i rozładunkiem płyt betonowych oraz kostki betonowej gr. 8 cm Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-12-13 10:40:34 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - montaż tablic bezpiecznikowych Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-12-13 10:39:56 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - montaż opraw oświetleniowych Marcin Klorek Publikacja artykułu