Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-22 15:24:00 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ziemniaków do ZSP Zbąszyń Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-08-22 14:19:33 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zbąszyniu dla 20 podopiecznych Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-08-22 11:20:48 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opracowanie kompletnego studium wykonalności Marcin Klorek Edycja artykułu
2017-08-22 11:19:47 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opracowanie kompletnego studium wykonalności Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-08-22 11:18:29 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zbąszyniu dla 20 podopiecznych Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-08-22 11:03:25 Sprawozdania z Wykonania Budżetu / Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017r. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-08-22 11:01:54 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe wykonanie i dostawa 20 medali grawerowanych Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-08-22 10:23:15 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe Wykonanie boazerii na konstrukcji więźby w związku z realizacją zadania „Rozbudowa remizy strażackiej w Stefanowie”. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-08-18 11:28:58 Rok 2017 / XXVII/299/2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Marcin Klorek Publikacja artykułu
2017-08-18 11:27:58 Rok 2017 / XXVII/298/2017 w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela likwidowanego Gimnazjum w Zbąszyniu będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego gimnazjum było ostatnim miejscem pracy Marcin Klorek Publikacja artykułu