Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-16 14:23:29 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie oferowe zakup krzeseł i stolików szkolnych Karolina Rzepa Publikacja artykułu
2018-07-16 13:08:10 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe wymiana tapicerki 42 sztuk foteli autobusowych (bez zagłówków) Karolina Rzepa Publikacja artykułu
2018-07-16 11:40:27 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty montaż systemu przywoławczego Karolina Rzepa Publikacja artykułu
2018-07-16 11:36:00 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego zakup krzeseł i stolików szkolnych Karolina Rzepa Publikacja artykułu
2018-07-13 14:47:56 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Sali wiejskiej w Chrośnicy, w szczególności istniejącego w obrębie Sali węzła sanitarnego oraz zaplecza sceny Karolina Rzepa Publikacja artykułu
2018-07-13 14:36:22 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty usługa transportowa - przewóz 50 osób z rodzin,w których występuje problem alkoholowy na Ogólnopolskie Dni Trzeźwości w Licheniu Karolina Rzepa Publikacja artykułu
2018-07-13 14:15:50 Wyniki naboru / Zarządzenie Nr OR.0050.122.2018 Burmistrza Zbąszynia z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10 Karolina Rzepa Edycja artykułu
2018-07-13 14:10:42 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe usługa polegająca na dowożeniu dzieci z terenu gminy Zbąszyń na półkolonie zorganizowane w Zbąszyniu Karolina Rzepa Publikacja artykułu
2018-07-13 14:03:59 Aktualne oferty / Zarządzenie Nr OR.0050.123.2018 Burmistrza Zbąszynia z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10 Karolina Rzepa Publikacja artykułu
2018-07-13 13:57:55 Wyniki naboru / Zarządzenie Nr OR.0050.122.2018 Burmistrza Zbąszynia z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10 Karolina Rzepa Publikacja artykułu