Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-21 15:40:06 Ogłoszenia o zamówieniu / Wyjaśnienia treści SIWZ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-01-21 08:36:28 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe środki czystości dla Dziennego domu "Senior - WIGOR" Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-01-21 08:34:39 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe artykuły biurowe dla Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Zbąszyniu Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-01-18 14:41:59 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostarczenie maetriałów promocyjnych dla uczestników szkolenia w ramach realizacji projektu "Ja w Internecie" Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-01-18 14:40:40 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 1309/1 położonej w Zbąszyniu. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-01-18 14:39:42 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe Wykonanie 2 egzemplarzy mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 dla działki nr 1309/1 położonej w Zbąszyniu wraz z ich najbliższym sąsiedztwem. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-01-18 13:45:43 Otwarte Konkursy Ofert Rok 2019 / Komunikat Burmistrza Zbąszynia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-01-18 13:43:45 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Zbąszyń w 2019 roku. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-01-18 13:42:08 Informacja o złożonych ofertach / Infrormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji zmieniających wydane decyzje. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-01-18 08:29:38 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Marcin Klorek Edycja artykułu