Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-16 14:44:04 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe malowanie korytarza na III piętrze w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2018-03-16 14:40:00 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe podział działek 237/6, 236, 232/1 położonych w Zbąszyniu Marcin Klorek Publikacja artykułu
2018-03-16 12:21:00 Rok 2018 / 38/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2018-03-16 12:19:00 Rok 2018 / 19/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Zbąszyń za IV kwartał 2017 roku Marcin Klorek Publikacja artykułu
2018-03-16 12:18:22 Rok 2018 / 18/2018 w sprawie: upoważnienia Pani Anny Kalemby – Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej i Podatkowej Marcin Klorek Publikacja artykułu
2018-03-16 12:17:08 Rok 2018 / 17/2018 w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków w sprawie inicjatywy lokalnej Marcin Klorek Publikacja artykułu
2018-03-16 12:16:25 Rok 2018 / 16/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składanych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Gminę Zbąszyń w roku 2018 Marcin Klorek Publikacja artykułu
2018-03-16 12:06:27 Oświata / Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki na terenie gminy Zbąszyń Marcin Klorek Edycja artykułu
2018-03-16 12:02:29 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonanie wyceny 42 nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2018-03-16 09:00:06 Ogłoszenia o wynikach przetargu / Ogłoszenie o wyniku przetargu działki nr 1090/3 w Zbąszyniu Marcin Klorek Publikacja artykułu