Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-22 14:48:17 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup certyfikowanych mebli szkolnych Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-21 11:58:18 Obwieszczenia Burmistrza / OBWIESZCZENIE Burmistrza Zbąszynia z dnia 21 lutego 2019r. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-21 11:56:45 Obwieszczenia Burmistrza / OBWIESZCZENIE Burmistrza Zbąszynia z dnia 21 lutego 2019r. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-21 11:48:47 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Centrum Usług Wspólnych w Zbąszyniu oraz obsługiwanych jednostek Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 14:43:53 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe przegląd i serwis systemów i urządzeń przeciwpożarowych Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 14:41:39 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli i czyszczenia kanałów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chrośnicy Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 14:02:35 Protokoły z sesji kadencja 2018 - 2023 / Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 27 grudnia 2018 roku Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:58:20 Rok 2019 / III/36/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:56:48 Rok 2019 / III/35/2019 w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Zbąszyń. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:52:20 Rok 2019 / III/34/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 578 w Przyprostyni. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:50:21 Rok 2019 / III/33/2019 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Zbąszyń. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:48:54 Rok 2019 / III/32/2019 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek w Zbąszyniu. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:47:33 Rok 2019 / III/31/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń i nadania Statutu. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:45:53 Rok 2019 / III/30/2019 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu: Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, Przedszkola w Zbąszyniu oraz rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:43:43 Rok 2019 / III/29/2019 zmieniająca uchwałę Nr II/13/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 11:38:57 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 40 ton słomy Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 11:32:30 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe zakup nowej drukarki SHARP MX4071 wraz z dwoma kompletami tonerów i systemem zarządzania drukiem Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 11:11:04 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę 10 ton słomy do ZSP Zbąszyń Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 15:06:29 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe wykonanie usługi polegającej na kruszeniu odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów z załadunkiem do kruszarki Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 15:04:55 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbąszyniu przy Żłobku – zakup wraz z dostawą latarni ulicznych Marcin Klorek Publikacja artykułu