Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-22 14:48:17 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup certyfikowanych mebli szkolnych Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-21 11:58:18 Obwieszczenia Burmistrza / OBWIESZCZENIE Burmistrza Zbąszynia z dnia 21 lutego 2019r. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-21 11:56:45 Obwieszczenia Burmistrza / OBWIESZCZENIE Burmistrza Zbąszynia z dnia 21 lutego 2019r. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-21 11:48:47 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Centrum Usług Wspólnych w Zbąszyniu oraz obsługiwanych jednostek Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 14:43:53 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe przegląd i serwis systemów i urządzeń przeciwpożarowych Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 14:41:39 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli i czyszczenia kanałów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chrośnicy Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 14:02:35 Protokoły z sesji kadencja 2018 - 2023 / Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 27 grudnia 2018 roku Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:58:20 Rok 2019 / III/36/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:56:48 Rok 2019 / III/35/2019 w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Zbąszyń. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:52:20 Rok 2019 / III/34/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 578 w Przyprostyni. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:50:21 Rok 2019 / III/33/2019 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Zbąszyń. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:48:54 Rok 2019 / III/32/2019 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek w Zbąszyniu. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:47:33 Rok 2019 / III/31/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń i nadania Statutu. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:45:53 Rok 2019 / III/30/2019 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu: Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, Przedszkola w Zbąszyniu oraz rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:43:43 Rok 2019 / III/29/2019 zmieniająca uchwałę Nr II/13/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 11:38:57 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 40 ton słomy Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 11:32:30 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe zakup nowej drukarki SHARP MX4071 wraz z dwoma kompletami tonerów i systemem zarządzania drukiem Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 11:11:04 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę 10 ton słomy do ZSP Zbąszyń Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 15:06:29 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe wykonanie usługi polegającej na kruszeniu odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów z załadunkiem do kruszarki Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 15:04:55 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbąszyniu przy Żłobku – zakup wraz z dostawą latarni ulicznych Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 12:55:37 Wyniki naboru / Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy woźna oddziałowa w Żłobku w Zbąszyniu Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 12:54:28 Wyniki naboru / Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy opiekun/opiekunka dziecięca w Żłobku w Zbąszyniu Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 12:53:07 Wyniki naboru / Wyniki naboru na stanowisko pracy intendent w Żłobku w Zbąszyniu Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 12:50:06 Wyniki naboru / Informacja Burmistrza Zbąszynia o wyniku naboru na dyrektora Żłobka w Zbąszyniu Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 12:48:06 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi transportowe w 2019 roku ZSP Zbąszyń Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 12:46:19 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe zakup certyfikowanych mebli szkolnych Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 10:52:32 Sesje Rady Miejskiej Zbąszynia / IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Zbąszynia 21 lutego 2019 r. o godz. 14:30 Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-18 16:26:43 Tomasz Kurasiński - Burmistrz Zbąszynia - obecna kadencja / Tomasz Kurasiński - Burmistrz Zbąszynia Marcin Klorek Edycja artykułu
2019-02-18 16:25:42 Marek Furman / Marek Furman Marcin Klorek Edycja artykułu
2019-02-18 16:21:50 Krzysztof Piskorski / Krzysztof Piskorski Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-18 16:04:37 Ochrona Środowiska / Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-15 15:29:26 Opinie i Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej / Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zbąszyń Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-15 15:27:32 Opinie i Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej / Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Zbąszyń deficytu budżetu roku 2019. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-15 15:21:39 Obwieszczenia Burmistrza / OBWIESZCZENIE Burmistrza Zbąszynia z dnia 15 lutego2019r. Marcin Klorek Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników