Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-20 13:50:21 Rok 2019 / III/33/2019 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Zbąszyń. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:48:54 Rok 2019 / III/32/2019 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek w Zbąszyniu. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:47:33 Rok 2019 / III/31/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń i nadania Statutu. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:45:53 Rok 2019 / III/30/2019 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu: Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, Przedszkola w Zbąszyniu oraz rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 13:43:43 Rok 2019 / III/29/2019 zmieniająca uchwałę Nr II/13/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 11:38:57 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 40 ton słomy Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 11:32:30 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe zakup nowej drukarki SHARP MX4071 wraz z dwoma kompletami tonerów i systemem zarządzania drukiem Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-20 11:11:04 Informacja o złożonych ofertach / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę 10 ton słomy do ZSP Zbąszyń Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 15:06:29 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe wykonanie usługi polegającej na kruszeniu odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów z załadunkiem do kruszarki Marcin Klorek Publikacja artykułu
2019-02-19 15:04:55 Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbąszyniu przy Żłobku – zakup wraz z dostawą latarni ulicznych Marcin Klorek Publikacja artykułu